Protocolo Seguro Escolar

Ikasleentzako eskola asegurua

BIGEk kontratatzen du ikasleentzako borondatezko aseguru hau. 11,70 € kostatzen da ikasleko.

Ikasleentzako asegurua MUTUA GENERAL DE SEGUROS-en bidez egin dugu eta mediku zerbitzua IKASLARIN-ek emango digu. Protokoloa betetzea derrigorrezkoa da.

Familientzako protokoloa 2017-2018

https://www.bige.eus/wp-content/uploads/2017/09/FAMILIAS-Potocolo-Seg-Esc.-17-18.pdf

Estaldura 2017-2018

https://www.bige.eus/wp-content/uploads/2009/01/mutua-cas-17-18.pdf

Seguro escolar

Se trata de un seguro voluntario que contrata BIGE y se ofrece a todo el alumnado. El precio para este curso 2017-2018 es de 11,70 € por alumno.

La póliza de seguros corre a cargo de la compañía MUTUA GENERAL DE SEGUROS, con la asistencia médica a través de IKASLARIN. El protocolo de actuación es de obligado cumplimiento.

Protocolo para familias

https://www.bige.eus/wp-content/uploads/2017/09/FAMILIAS-Potocolo-Seg-Esc.-17-18.pdf

Cobertura

https://www.bige.eus/wp-content/uploads/2009/01/mutua-cas-17-18.pdf

Deja una respuesta